Προσωπικό Απόρρητο

Όλες οι συναλλαγές μέσω του WWW.BULA.GR διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαικό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) , που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.